Ngày 16/02/2019, Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.

Ngày 16/02/2019, Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.

Tại Hội nghị, thay mặt cho Ban lãnh đạo Agribank Bắc Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Thái Triệu – Giám đốc đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả HĐKD năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả các đơn vị thuộc Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2018.
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục đối với từng đơn vị, qua đó thống nhất đưa ra các giải pháp trọng tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, đảm bảo thu nhập cho người lao động của toàn chi nhánh.
Thực hiện các Quyết định của HĐTV, Agribank Bắc Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2019. Ngay từ ngày đầu chia tách, thành lập chi nhánh có số dư nguồn vốn đạt 8.199 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 9.309 tỷ đồng. Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng – năm đầu tiên, năm bản lề của Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa, hội nghị đã thảo luận và thống nhất các mục tiêu năm 2019 là: Nguồn vốn tăng trưởng tối thiểu 16%, dư nợ tăng trưởng tối thiểu 14,7%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, thu dịch vụ ngân hàng tăng tối thiểu 18%, đảm bảo thu nhập cho người lao động không thấp hơn năm 2018.
Tại Hội nghị, Ban giám đốc đã trực tiếp đối thoại với người lao động, trả lời những câu hỏi của người lao động liên quan đến chính sách, chế độ phúc lợi, điều kiện làm việc,… nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, phù hợp để người lao động yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho Agribank. Hội nghị cũng đã chứng kiến lễ ký Thỏa ước lao động tập thể năm 2019 giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa.
Đồng chí Trương Văn Điệp – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã thay mặt Ban lãnh đạo phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ và người lao động trên mỗi cương vị công tác hãy phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng lòng, đồng sức, cùng với Ban lãnh đạo thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2019.
Kết luận Hội nghị, Agribank Bắc Thanh Hóa thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 đó là: Kiện toàn và sớm ổn định bộ máy tổ chức; Tập trung sức mạnh của toàn chi nhánh để huy động vốn, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách, lãi suất huy động vốn đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả; Duy trì, đảm bảo chất lượng tăng trưởng tín dụng, ngoài làm tốt việc cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn, còn phải tập trung phát triển đối tượng khách hàng pháp nhân; Tập trung mọi nguồn lực để xử lý và kiểm soát nợ xấu; Nâng cao năng suất và khuyến khích người lao động thông qua việc giao khoán; Thực hiện tốt kỹ năng, tác phong giao tiếp, lề lối làm việc. Tuy mới đi vào hoạt động, trước mắt còn bộn bề những khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cùng với nền tảng sẵn có, tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên, người lao động Agribank Bắc Thanh Hóa tin tưởng sẽ hoàn thành tốt mọi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.
Trần Kim Anh – Agribank Bắc Thanh Hóa
Share