Hội nghị tập huấn một số nội dung về cổ phần hóa

Hội nghị tập huấn một số nội dung về cổ phần hóa

Sáng ngày 12/08/2018, tại Hà Nội, Agribank khai mạc Hội nghị tập huấn về Nghị định 126/2017/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn số 40/2018/TT-BTC, 41/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai cổ phần hóa tại Agribank.
Tham dự Hội nghị, về phía Agribank có các Thành viên HĐTV; Ban điều hành;  các đơn vị tại Trụ sở chính; Văn phòng đại diện miền Trung, miền Nam, Tây Nam Bộ; Các công ty con. Về phía Bộ Tài chính có ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Long, Trưởng phòng Nghiệp vụ I Cục Tài chính Doanh nghiệp.
PTGĐ Phạm Toàn Vượng phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị
Hội nghị tập trung vào các nội dung chính là: Hướng dẫn chi tiết Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Thông tư 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp; Thông tư 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp.
Ngoài ra, Cục Tài chính Doanh nghiệp và các đại biểu Agribank đã trao đổi, giải đáp các vướng mắc, hướng dẫn cụ thể từ kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã triển khai thành công cổ phần hóa. Nội dung trao đổi và giải đáp thắc mắc tập trung vào các vấn đề như: Phương án kiểm kê tài sản, phân loại, đối chiếu, xác nhận tài sản và công nợ; Phương án thuê đơn vị Tư vấn cổ phần hóa; Phương án sử dụng nhà đất của Agribank; Xử lý các vấn đề đặc thù, các nội dung phát sinh trong quá trình cổ phần hóa…
Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng CTCDN hướng dẫn tại Hội nghị
Phát biểu chủ trì Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Phạm Toàn Vượng đã nhấn mạnh tính chất quan trọng, sự cần thiết của những nội dung tập huấn và yêu cầu các đại biểu tham dự tập trung lĩnh hội để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chuẩn bị cho việc cổ phần hóa đang đến gần.
Hội nghị này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Agribank trong việc sẵn sàng cổ phần hóa theo lộ trình đã đề ra, hoàn thành đúng tiến độ, mục tiêu theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐTV ngày 06/03/2018 của HĐTV, đồng thời củng cố nền tảng vững chắc giúp Agribank triển khai thành công Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030.
                                                                                  Agribank News 
Share