Agribank Thanh Hóa trích kinh phí hơn 54 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trường học, trạm y tế

Agribank Thanh Hóa trích kinh phí hơn 54 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trường học, trạm y tế

(TTV) – Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đã dành nguồn vốn ưu đãi lớn hỗ trợ các địa phương trong tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí trong thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Xuất phát điểm thấp, nên ngay khi bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, trên địa bàn xã vẫn còn công trình trạm y tế chưa đạt chuẩn, đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn, trong khi nguồn ngân sách địa phương lại rất hạn chế. Được sự tài trợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, năm 2012, xã Vĩnh Thành đã xây dựng được công trình trạm y tế với quy mô 2 tầng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Việc đưa vào sử dụng công trình đã giúp xã hoàn thành tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2011 đến nay, Agribank Thanh Hóa đã trích kinh phí hơn 54 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng gần 20 công trình trường học, trạm y tế, giúp các địa phương trong tỉnh hoàn thành tiêu chí về trường học, y tế trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng về đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Agibank Thanh Hóa đã xây dựng phương án cụ thể; ưu tiên cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó chú trọng cho vay xây dựng và chỉnh trang nhà ở dân cư ; cho vay xây dựng chợ, đường, hệ thống thủy lợi; xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn và cho vay hộ sản xuất, phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới của Agribank Thanh Hóa đã đạt hơn 12.896 tỷ đồng với hơn 223 nghìn người dân, đơn vị còn dư nợ. Đặc biệt, trong quá trình cho vay, Agibank còn phối hợp cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi không may gặp rủi ro.

Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các địa phương, đơn vị đều cần nguồn kinh phí lớn để thực hiện các tiêu chí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Vì vậy, những chính sách ưu đãi tín dụng cho vay xây dựng nông thôn mới của Agribank Thanh Hóa là rất cần thiết, tạo động lực quan trọng để các địa phương hoàn thành xây dựng Nông thôn mới.

Thanh Thảo – Xuân Tuấn

http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/agribank-thanh-hoa-trich-kinh-phi-hon-54-ty-dong-ho-tro-xay-dung-truong-hoc-tram-y-te.html

Share