Agribank Thanh Hóa thông báo thay đổi tên Chi nhánh và điều chỉnh phạm vi quản lý của Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa

Agribank Thanh Hóa thông báo thay đổi tên Chi nhánh và điều chỉnh phạm vi quản lý của Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa

Căn cứ văn bản số 1076/THH2 ngày 31/10/2018 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa về công tác tổ chức và cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 28/11/2018 về thay đổi tên gọi Agribank Chi nhánh Sầm Sơn Thanh Hóa và các phòng giao dịch phụ thuộc;
Căn cứ Quyết định của Hội đồng Thành viên số 1252/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 28/11/2018 về điều chỉnh phạm vi quản lý của Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thông báo thay đổi tên gọi Chi nhánh và điều chỉnh phạm vi quản lý của Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa như sau:
1. Thay đổi tên gọi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Chi nhánh Sầm Sơn Thanh Hóa thành:
– Tên gọi mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Thanh Hóa
– Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa.
– Địa chỉ: Số 39 đường Hồ Xuân Hương, Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0100686174-185, đăng ký thay đổi lần thứ 10, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 27/12/2018.
3. Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh
– Ông Nguyễn Thái Triệu, Giám đốc Chi nhánh.
– Số điện thoại: 0903.400.677
4. Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa được giao quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo đúng quy định về tổ chức hoạt động của các Chi nhánh, Phòng giao dịch như sau:
– Chi nhánh loại II: Agribank Chi nhánh huyện Nga Sơn Bắc Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh huyện Hà Trung Bắc Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh huyện Thạch Thành Bắc Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh huyện Vĩnh Lộc Bắc Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh huyện Hậu Lộc Bắc Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh Thị xã Bỉm Sơn Bắc Thanh Hóa.
– Các phòng giao dịch: Phòng giao dịch Môi Chi nhánh Bắc Thanh Hóa, Phòng giao dịch Quảng Châu Chi nhánh Bắc Thanh Hóa, Phòng giao dịch Hói Đào Chi nhánh huyện Nga Sơn Bắc Thanh Hóa, Phòng giao dịch Tư Sy Chi nhánh huyện Nga Sơn Bắc Thanh Hóa, Phòng giao dịch Nga An Chi nhánh huyện Nga Sơn Bắc Thanh Hóa, Phòng giao dịch Đò Lèn Chi nhánh huyện Hà Trung Bắc Thanh Hóa, Phòng giao dịch Vân Du Chi nhánh huyện Thạch Thành Bắc Thanh Hóa, Phòng giao dịch Bòng Chi nhánh huyện Vĩnh Lộc Bắc Thanh Hóa, Phòng giao dịch Hoằng Lộc Chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa, Phòng giao dịch Nghĩa Trang Chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa, Phòng giao dịch Đông Sơn Chi nhánh Thị xã Bỉm Sơn Bắc Thanh Hóa.
Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo để Quý cơ quan, quý khách hàng được biết và tiện trong giao dịch.

Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

Share