Agribank Thanh Hóa – Tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm cho cán bộ ngân hàng

(TTV) – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo hiểm tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn cho hơn 200 cán bộ ngân hàng.

      Tại buổi tập huấn, các cán bộ ngân hàng nông nghiệp được đại diện ABIC Thanh Hóa hướng dẫn, giới thiệu các loại hình bảo hiểm tín dụng trong vay vốn phát triển nông nghiệp nông thôn như bảo an tín dụng, bảo hiểm Bảo An Chủ Thẻ Success… và sản phẩm Bảo hiểm mọi rủi ro vật nuôi cho khách hàng vay vốn sản xuất nông nghiệp.

Buổi tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất về quy tắc, quy trình triển khai sản phẩm bảo hiểm tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thuộc hệ thống Agribank ./.

Đài TT – TH Yên Định http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/tap-huan-nang-cao-nghiep-vu-bao-hiem-cho-can-bo-ngan-hang.html

Share