Agribank Thanh Hóa: Chuyển nhượng tàu cá thành công, giảm nợ xấu cho ngân hàng

Agribank Thanh Hóa: Chuyển nhượng tàu cá thành công, giảm nợ xấu cho ngân hàng

Vừa qua, Agribank Thanh Hóa đã thực hiện thành công việc chuyển nhượng tàu cá của gia đình ông Lê Văn Tùng cho ông Dương Minh Cộng (Tĩnh Gia-Thanh Hóa) theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ “cho phép thực hiện cơ chế chuyển đổi chủ tàu trong trường hợp chủ tàu không còn khả năng tiếp tục thực hiện dự án đóng mới, nâng cấp tàu hoặc chủ tàu đã hoàn thành đóng mới nhưng không đủ năng lực để hoạt động khai thác hải sản, chủ tàu mới tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất khi nhận bàn giao lại tàu và khoản nợ vay từ chủ tàu cũ”.
Theo đó, ông Lê Văn Tùng vay vốn Agribank Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo NĐ 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Trong quá trình hoạt động kinh doanh ông Lê Văn Tùng mắc bệnh hiểm nghèo, không đủ điều kiện tiếp tục vận hành tàu cá và chi trả các khoản vay cho ngân hàng nên có nguyện vọng chuyển đổi tàu cá. Agribank Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành chức năng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đồng ý thay thế chủ tàu mới là ông Dương Minh Cộng (xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Trong quá trình chuyển nhượng gặp rất nhiều khó khăn, trước hết là tìm khách hàng có đủ điều kiện và năng lực để nhận chuyển đổi, việc thỏa thuận thống nhất giá tàu giữa hai bên, thêm vào đó là đấu mối với các đơn vị, cơ quan chức năng từ thôn đến tỉnh để thực hiện việc chuyển đổi. Song với quyết tâm và nỗ lực của chi nhánh; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các Ban Trụ sở chính Agribank, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tỉnh Thanh Hóa; sự phối hợp của các ban ngành chức năng và thiện chí của khách hàng, sau gần 6 tháng thực hiện, ngày 14/09/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3468/QĐ-UBND phê duyệt đủ điều kiện chuyển đổi tàu cá theo NĐ 17/2018/NĐ-CP.
Sau khi tiếp nhận con tàu, ông Dương Minh Cộng đã được Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa chuyển đổi sang tên quyền sở hữu tàu cá theo giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 224/18 cấp ngày 18/9/2018. Đến nay tàu cá đã được đăng ký đầy đủ thủ tục theo quy định và đã tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
Agribank Thanh Hóa là đơn vị đầu tiên trong hệ thống thực hiện chuyển nhượng tàu cá thành công kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 17, giúp cho ngư dân yên tâm khai thác thủy sản, góp phần giảm tỉ lệ nợ xấu cho ngân hàng.
Hồng Thúy – Agribank Thanh Hóa
Share