Agribank Nam Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019

Agribank Nam Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019

Ngày 20/02/2019, Agribank Nam Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019. Đồng chí Trần Văn Thành – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa chủ trì hội nghị.
Năm 2018, kinh tế Thanh Hóa có bước phát triển tích cực, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 15,2%, cao nhất từ trước tới nay; 25/26 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động ngân hàng nói chung và của Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa nói riêng còn chịu tác động bởi một số khó khăn như: Thiên tai, bão lụt xảy ra ở nhiều địa phương ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước, thị trường tài chính và sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn tác động đến hoạt động kinh doanh của 09 chi nhánh thuộc Agribank Nam Thanh Hóa , song với nhiều giải pháp đồng bộ sát với thực tế, hoạt động kinh doanh năm 2018 của 09 chi nhánh thuộc Agribank Nam Thanh Hóa đạt được kết quả khá tốt, đa số các chỉ tiêu đều có tỷ lệ thực hiện kế hoạch bằng và cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh.
Nguồn vốn có mức tăng trưởng bằng bình quân chung toàn tỉnh và có cơ cấu nguồn vốn khá tích cực, bình quân nguồn vốn không kỳ hạn chiếm tỷ trọng 13,3% (cao hơn bình quân chung toàn tỉnh 2%); Về dư nợ: đã thực hiện  tăng trưởng dư nợ ngay từ những tháng đầu năm, cơ cấu dư nợ chuyển dịch tích cực đúng định hướng, tất cả các đơn vị thuộc quản lý của Chi nhánh Nam Thanh Hóa đều hoàn thành kế hoạch, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 19,7% cao nhất trong 3 chi nhánh loại I; Hoạt động dịch vụ đạt khá, bình quân thu dịch vụ/01 cán bộ đạt 166 triệu đồng, cao hơn so với mức trung bình chung của toàn hệ thống; Kết quả tài chính đạt khá…

Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa Trần Văn Thành
phát biểu tại Hội nghị
Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2019, Hội nghị đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong năm 2018. Các nhóm giải pháp trọng tâm năm 2019 được đề ra là: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sau khi thành lập; Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn, giữ ổn định và tăng số lượng khách hàng tiền gửi trên cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng; Điều hành cơ cấu tăng trưởng tín dụng phù hợp về đối tượng cho vay, thời hạn cho vay và phương thức cho vay, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tăng cường quản lý chất lượng tín dụng; Tập trung phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ và truyền thông; Nâng cao chất lượng hoạt động của kiểm tra kiểm soát; Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua khen thưởng, thực hiện khen thưởng kịp thời, đảm bảo hiệu quả thiết thực; Phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng ủy, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên không ngừng khuyến khích, quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng và đời sống của người lao động v.v…
Năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu và phát triển của Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa với những thời cơ, thuận lợi mới, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Tập thể cán bộ viên chức, người lao động trong toàn chi nhánh cùng với sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc, Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các mục tiêu đã đề, đưa chi nhánh ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.
Minh Trang – Agribank Nam Thanh Hóa
Share